Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Kurs języka niemieckiego

Niemiecki w drodze do sukcesu - kurs języka niemieckiego.

Nasz kurs języka niemieckiego to doskonała okazja, aby nauczyć się języka w sposób efektywny i przyjemny. Lekcje są prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela, który posiada bogate doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego. Program nauczania jest dostosowany do potrzeb i poziomu zaawansowania każdego uczestnika, dlatego możemy zapewnić indywidualne podejście i skuteczne rezultaty. Kurs zawiera praktyczne ćwiczenia i ćwiczenia mówienia, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystać swoje umiejętności w codziennym życiu. Dołącz do nas i odkryj radość z nauki języka niemieckiego!

 

Kursy niemieckiego przygotowujące do opanowania znajomości języka na odpowiednich poziomach określanych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ:

A1 – kurs dla początkujących

(kursanci zdobywają zdolność zadawania prostych pytań i udzielania na nie odpowiedzi oraz formułowania próśb i reagowania na nie, pisania o sobie i innych ludziach używając prostych zwrotów i zdań oraz zrozumienia rozmowy i tekstów o rzeczach znanych)

A2 – kurs na poziomie egzaminu ósmoklasisty

(kursanci rozumieją i potrafią stosować zdania i często używane wyrażenia w sytuacjach z życia codziennego; umieją się porozumiewać w prostych, rutynowych sytuacjach, wymagających jedynie wymiany informacji na znane i typowe tematy; umieją opisywać w prosty sposób swoje pochodzenie i wykształcenie, bezpośrednie otoczenie oraz rzeczy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego)

B1 – kurs na poziomie matury podstawowej

(kursanci zdobywają umiejętności zrozumienia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych danej osobie spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.; poradzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w krajach niemieckojęzycznych; formułowania prostych i spójnych wypowiedzi na tematy, które są danej osobie znane bądź ją interesują; opisywania doświadczeń, zdarzeń, nadziei, marzeń i zamierzeń oraz formułowania krótkich uzasadnień bądź wyjaśnień)

B2 – kurs na poziomie matury rozszerzonej

(kursanci rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łączą z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności; potrafią porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron; potrafią – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań).

 

Prowadzący: mgr Sebastian Gerstenberg - nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego

Liczebność grup: maksymalnie 5 osób
Czas trwania: 1 godz. zegarowa tygodniowo

Obraz: