Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Kółko Matematyczne

Kółko Matematyczne to propozycja Centrum Kultury skierowana do każdego ucznia chcącego poszerzyć swoją wiedzę z matematyki. Spotkania mają charakter otwarty, tzn. nie obejmują tylko uczniów zdolnych. Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach matematycznych, ale także pomoc uczniom słabszym w lepszym zrozumieniu matematyki.

Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczniowie poszerzają swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, rozwijają pomysłowość w myśleniu i działaniu. Celem spotkań jest rozwijanie pamięci, umiejętności myślenia abstrakcyjnego, rozwijanie logicznego rozumowania, rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku, kształtowanie umiejętności stosowania symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu różnych zadań, wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych, nauczanie przedstawienia rozwiązań problemów i zadań w czytelny sposób, wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowanie błędów, wyrabianie systematyczności i wytrwałości, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Prowadzenie: Krystyna i Henryk Rak

Odkryj tajemnice matematyki - dołącz do naszego kółka matematycznego!

Obraz: