Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Życie Głogówka

Wydawca: Centrum Kultury w Głogówku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Głogówku

Redaktor naczelny: Stanisław Stadnicki

Adres redakcji: 48-250 Głogówek, ul. Batorego 10

Zapraszamy na profil Facebook gazety dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/%C5%BBycie-G%C5%82og%C3%B3wka-586981721436483/