Baner

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Smaki dobrego życia" - modernizacja kuchni oraz wyposażenie zaplecza kuchennego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych" mająca na celu stworzenie warunków do prowadzenia warsztatów kulinarnych oraz informatycznych przez przystosowanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku do prowadzenia zintegrowanej działalności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tło - tutaj jesteś

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Młodzieżowa Orkiestra Dęta działa przy Centrum Kultury w Głogówku i DFK Głogówek-Winiary od marca 2004 roku, a pierwszy publiczny występ odbył się już po trzech miesiącach prób. Członkowie orkiestry to dzieci i młodzież z Głogówka oraz okolicznych miejscowości.

Założycielem orkiestry i pierwszym dyrygentem był Rafał Miczka. Młodzieżowa Orkiestra Dęta liczy 30 muzyków, którzy wywodzą się z Ogniska Muzycznego działającego przy Centrum Kultury w Głogówku, Państwowej Szkoły Muzycznej im. Piotra Świerca w Krapkowicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie Koźlu. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Głogówka występuje na licznych imprezach lokalnych: dożynkach, paradach, pokazach i innych uroczystościach, w domach kultury, szkołach oraz na imprezach plenerowych. Swoimi występami uświetniała również prestiżowe imprezy w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Cieszynie i Zakopanym. Na swoim koncie ma również koncerty za granicą, występowała w Czechach, Niemczech, Francji i Szwajcarii.

MOD z Głogówka brała również udział w licznych konkursach i przeglądach, m.in.:

  • w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Głubczycach
  • w Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy,
  • w Przeglądzie Zespołów, Chórów i Orkiestr Powiatu Prudnickiego Popularyzujących Kulturę Niemiecką,

Orkiestra jest wspierana dotacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu „Wsparcie działalności zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Śląsku Opolskim”.

Dyrygent: Robert Trinczek

Obraz:

Obraz:

Obraz: